Οι αλλοιώσεις που προκαλούν στον εγκέφαλο των παιδιών οι οθόνες

Η παρατεταμένη χρήση τους προκαλεί αλλοιώσεις στον προμετωπιαίο φλοιό του εγκεφάλου Μελετώντας τις επιπτώσεις της ψηφιακής τεχνολογίας στους εγκεφάλους των παιδιών, οι ειδικοί ανακάλυψαν ότι ο [...]