Οι γυναίκες στην τεχνολογία αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εξέλιξη της καριέρας τους

Σχεδόν οι μισές από τις γυναίκες που εργάζονται στον τεχνολογικό τομέα πιστεύουν ότι οι συνέπειες της COVID-19 έχουν καθυστερήσει την εξέλιξη της καριέρας τους, παρά ένα παρόμοιο ποσοστό που [...]