Το πολύ καθισιό και η έλλειψη άσκησης φέρνουν πρόωρα γεράματα

Τι προτείνουν οι ειδικοί Πολύ καθισιό, πρόωρα γηρατειά. Οι ηλικιωμένες γυναίκες που είναι καθιστές πάνω από δέκα ώρες τη μέρα και οι οποίες δεν ασκούνται, έχουν κύτταρα που είναι έως οκτώ χρόνια [...]