Για πρώτη φορά: Γυάλινα αντικείμενα από τρισδιάστατο εκτυπωτή

Οι Γερμανοί ερευνητές ανέπτυξαν ένα νέο υγρό γυαλί, αποτελούμενο από νανοσωματίδια κρυστάλλων χαλαζία υψηλής καθαρότητας, αιωρούμενα μέσα σε ένα υγρό πολυμερές Ερευνητές στη Γερμανία κατάφεραν [...]