Σε ποιους κλάδους θα γίνουν προσλήψεις τους επόμενους μήνες

 In ΕΡΓΑΣΙΑ

Η σημαντικότερη αύξηση αναφέρεται στον τομέα των Κατασκευών

Ευνοϊκές εμφανίζονται οι προθέσεις προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Manpower Group.

Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +9%. Οι προθέσεις προσλήψεων είναι οι ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία δύο χρόνια, και εμφανίζονται βελτιωμένες κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Κατά το προσεχές τρίμηνο, προβλέπεται αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Οι ισχυρότερες αγορές εργασίας αναμένονται σε δύο τομείς, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +11%, στον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και στον τομέα της Βιομηχανίας/Παραγωγής. Παράλληλα, επιφυλακτικά αισιόδοξες προοπτικές της τάξης του +9% καταγράφονται στον τομέα της Γεωργίας και στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών ενώ οι προοπτικές στο τομέα Δημόσιο και Κοινωνικές Υπηρεσίες ανέρχονται σε +8%. Παράλληλα, οι πιο αδύναμες προοπτικές, της τάξης του +1%, καταγράφονται από τους εργοδότες του τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση.

Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2017, οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι εργοδότες στον τομέα της Γεωργίας καταγράφουν την σημαντικότερη μείωση, της τάξης των επτά ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες τόσο στον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις όσο και στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική). Ωστόσο, οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε τέσσερις τομείς, μεταξύ των οποίων η Βιομηχανία/Παραγωγή και οι Μεταφορές & Επικοινωνίες, όπου οι εργοδότες καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις της τάξης των 13 ποσοστιαίων μονάδων.

Οι εργοδότες σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας αναφέρουν ενισχυμένες προοπτικές προσλήψεων σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2016. Η σημαντικότερη αύξηση, της τάξης των 17 ποσοστιαίων μονάδων αναφέρεται στον τομέα των Κατασκευών. Οι προοπτικές ενισχύονται κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση και στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών, ενώ τα σχέδια προσλήψεων βελτιώνονται κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα της Βιομηχανίας/Παραγωγής και του Τουρισμού. Οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώνονται κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα της Γεωργίας, και κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις.

Οι εργοδότες αναμένουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων σε τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά το προσεχές τρίμηνο. Τις ισχυρότερες αγορές εργασίας προβλέπουν οι εργοδότες των μεγάλου και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, οι οποίοι καταγράφουν συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +26% και +20% αντίστοιχα.

Οι εργοδότες των μικρών επιχειρήσεων αναμένουν κάποια δραστηριότητα προσλήψεων, καταγράφοντας προοπτικές της τάξης του +8%, ενώ οι εργοδότες στις πολύ μικρές επιχειρήσεις προβλέπουν αβεβαιότητα στο κλίμα προσλήψεων, με προοπτικές της τάξης του -2%.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες στις μεσαίες επιχειρήσεις αναφέρουν σημαντική βελτίωση 12 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές για τους εργοδότες στις μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται ενισχυμένες κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, οι προοπτικές παραμένουν σχετικά σταθερές για τους εργοδότες στις πολύ μικρές και τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι εργοδότες στις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις επίσης καταγράφουν σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2016, ενώ οι προοπτικές για τους εργοδότες των μικρών επιχειρήσεων εμφανίζονται ενισχυμένες κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν μείωση της τάξης των πέντε ποσοστιαίων μονάδων. Στο μεταξύ, οι εργοδότες στις μεγάλες επιχειρήσεις καταγράφουν σχετικά σταθερές προοπτικές προσλήψεων.

Πηγή

Recommended Posts

Leave a Comment

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντοςΤρέχουν 90 προσλήψεις στο Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.