πτυχία αγγλικών

Πτυχία Αγγλικών

(Μαθητών, Φοιτητών, Ενηλίκων, Επαγγελματικών Αγγλικών)


Από τις παρακάτω επιλογές επιλέξτε το Πανεπιστήμιο ή τον Οργανισμό και το πτυχίο που σας ενδιαφέρει για να μεταφερθείτε στη σελίδα του και να ενημερωθείτε ανάλογα.
Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση η πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Εξετάσεις Πανεπιστημίου του Michigan

Το Πανεπιστήμιο του Michigan

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να περιγράψει κανείς ένα σπουδαίο Πανεπιστήμιο: πτυχιακά προγράμματα που έχουν λάβει υψηλές αξιολογήσεις, βιβλιοθήκες, εργαστήρια, ερευνητικές εγκαταστάσεις και διεθνώς διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό. Το Πανεπιστήμιο του Michigan, που χαρακτηρίζεται από όλα τα ανωτέρω, σταθερά κατατάσσεται ανάμεσα στα καλύτερα δημόσια πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι επιχειρησιακοί αριθμοί του Πανεπιστημίου είναι εξίσου εντυπωσιακοί: 28 σχολές και κολέγια στην Πολιτεία του Michigan, 571 σημαντικά κτήρια, άνω των 8,5 εκατομμυρίων τίτλοι σε βιβλιοθήκες, άνω των 6000 μέλη διδακτικού προσωπικού, περίπου 58000 σπουδαστές (Φθινόπωρο 2010), άνω των 4 δις Ευρώ συνολικά έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες (2009-2010).

Το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας

Η ανάπτυξη τεστ υψηλών προδιαγραφών προϋποθέτει εκτενή έρευνα, εξειδίκευση στις γλωσσικές δοκιμασίες και εξελιγμένη τεχνολογική υποδομή. Το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας (ELI) του Πανεπιστημίου του Michigan έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση καθώς κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στις εξετάσεις Αγγλικής και ανήκει σε ένα από τα Πανεπιστήμια με τη μεγαλύτερη ερευνητική δραστηριότητα στον κόσμο.

Ιδρύθηκε το 1941 και ήταν το πρώτο κέντρο στο είδος του στους τομείς της γλωσσικής έρευνας και εκπαίδευσης στις Η.Π.Α. Σήμερα, με σταθερή προσήλωση στην ακαδημαϊκή υπεροχή, στην αυστηρή εφαρμογή των μεθόδων της επιστημονικής έρευνας και με σταθερή αφοσίωση στις αρχές της ισότητας και προσβασιμότητας, το ELI εξακολουθεί να αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ένα από τα σημαντικότερα κέντρα γλωσσικής διδασκαλίας, εκμάθησης και αξιολόγησης, έρευνας στο χώρο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και εκπαίδευσης  καθηγητών.

Cambridge Michigan Language Assessments

Το Φθινόπωρο του 2010, το Πανεπιστήμιο του Michigan και  το Πανεπιστήμιο του Cambridge, οργανισμοί με μακρά και διακεκριμένη ιστορία στη γλωσσική αξιολόγηση, διδασκαλία και έρευνα, σύναψαν συμφωνία συνεργασίας στο χώρο της ανάπτυξης γλωσσικών δοκιμασιών και δημιούργησαν  το νέο, μη-κερδοσκοπικό οργανισμό Cambridge Michigan Language Assessments (CaMLA).

Το CaMLA έχει ως στόχο να προσφέρει πλήρες και δυναμικό σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας ώστε να βοηθήσει εκπαιδευτικούς, κυβερνητικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς να καλύψουν τις ανάγκες τους στο χώρο της γλωσσικής αξιολόγησης.


Οι εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Michigan

image1

Η Εξέταση για το Πιστοποιητικό Επαρκούς Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Competency in English Competency) είναι τυποποιημένη γλωσσική δοκιμασία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας που επίσημα αποδεικνύει τη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Η εξέταση αξιολογεί τη γλωσσική ικανότητα στην παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική.

image2

Η Εξέταση για το Πιστοποιητικό Άριστης Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Proficiency in English) είναι τυποποιημένη γλωσσική δοκιμασία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας που επίσημα αποδεικνύει τη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Η εξέταση αξιολογεί γλωσσικά, κειμενικά, κοινωνιογλωσσικά και πραγματολογικά στοιχεία της Αγγλικής.

Εξετάσεις Hellenic American University

Hellenic American University

Το Hellenic American University ιδρύθηκε και απέκτησε την εξουσία να χορηγεί πτυχία, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με Πράξη του Νομοθετικού Σώματος της Πολιτείας του New Hampshire. Όλα τα Ακαδημαϊκά Προγράμματα του Hellenic American University έχουν εγκριθεί, υπάγονται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας και αξιολογούνται από την Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή της Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (NHPEC).

To Office for Language Assessment and Test Development του Hellenic American University αναπτύσσει δύο τεστ αξιολόγησης της Αγγλικής – το BCCE™ και το ALCE™ – και ένα τεστ που οδηγεί σε επαγγελματική πιστοποίηση, το CETT.

Οι εξετάσεις του Hellenic American University

Basic Communication Certificate in English (BCCE™)

Το πιστοποιητικό BCCE™ είναι επίσημο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε βασικό επίπεδο. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για εφήβους και ενήλικες που χρειάζονται να αποδείξουν ότι μπορούν να χειριστούν βασικές επικοινωνιακές καταστάσεις και που δεν είναι ακόμα έτοιμοι για μεγαλύτερου επιπέδου εξετάσεις γλωσσομάθειας. Το BCCE™ αντιστοιχεί στο επίπεδο B1 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Advanced Level Certificate in English (ALCE™)

Το πιστοποιητικό ALCE™ είναι επίσημο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε πολύ καλό επίπεδο. Οι εξετάσεις ALCE™ είναι κατάλληλες για υποψηφίους που χρειάζονται πιστοποίηση πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας για λόγους επαγγελματικής εξέλιξης ή για σπουδές σε αγγλόφωνο κολέγιο ή πανεπιστήμιο. Το ALCE™ αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ1 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Communicative English Teaching Test (CETT)

Το CETT παρέχει επίσημη πιστοποίηση γνώσης και δεξιοτήτων γλωσσικής διδασκαλίας και ενισχύει τα διδακτικά προσόντα των ενδιαφερομένων. Οι ιδιοκτήτες και Διευθυντές Σπουδών  Κέντρων Ξένων Γλωσσών μπορούν να αξιοποιήσουν το CETT ως κριτήριο επιλογής κατάλληλων καθηγητών. Το CETT αντιστοιχεί στα επίπεδα 5 και 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

TOEIC®   – Τest of English for International Communication

TOEIC® Listening and Reading

Το TOEIC® Listening and Reading με περισσότερους από 5 εκατομμύρια υποψήφιους σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, είναι ο ηγέτης στις εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας, και, με τη συχνή διεξαγωγή εξετάσεων, το πιο ευέλικτο τεστ στην Ελλάδα.

TOEIC Bridge™

Η εξέταση TOEIC Bridge™ αποτελεί ιδανική αφετηρία για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία για τους μαθητές Αγγλικών.

Το TOEIC είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών (χωρίς Προφορικά και χωρίς Εκθεση !!) με το οποίο αξιολογείται το γλωσσικό επίπεδο των υποψηφίων στα Αγγλικά. Αποτελεί αναγνωρισμένο πτυχίο γλωσσομάθειας τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς και πιστοποιεί, ανάλογα με τη βαθμολογία που επιτυγχάνει ο εξεταζόμενος, τη μέτρια (Β1), καλή (Β2), πολύ καλή (Γ1) και άριστη (Γ2) γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Αναλυτικά, το TOEIC αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται από το ΑΣΕΠ και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, από πολλά Πανεπιστήμια στην Ελλάδα για εισαγωγή σπουδαστών σε μεταπτυχιακά προγράμματα και από πολλά αγγλόφωνα Πανεπιστήμια για σπουδές στο εξωτερικό. Τέλος, πάνω από 10.000 διεθνείς οργανισμοί και επιχειρήσεις σε 120 χώρες εμπιστεύονται το TOEIC για την πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού.

Πλεονεκτήματα της εξέτασης TOEIC

 • Ευελιξία καθώς οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε εβδομάδα.
 • Δήλωση συμμετοχής τουλάχιστον 1 εβδομάδα νωρίτερα από την εξέταση.
 • Τα αποτελέσματα γίνονται γνωστά περίπου 5 ημέρες μετά την εξέταση.

Περισσότερες λεπτομέρειες:

1.  TOEIC® Listening and Reading

 • είναι εξέταση πολλαπλών επιλογών χρησιμοποιώντας χαρτί και μολύβι για τις απαντήσεις
 • αποτελείται από 2 ενότητες: Listening & Reading
 • αποτελείται από συνολικά 200 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
 • διαρκεί λίγο πάνω από 2 ώρες

ΔΟΜΗ

Ενότητα Listening Comprehension (Κατανόηση Προφορικού Λόγου από CD)

Ερωτήσεις: 100 ερωτήσεις

Διάρκεια: περίπου 45 λεπτά

Ολες οι ερωτήσεις ακούγονται μόνο μία φορά

Ενότητες: 4

 • Ενότητα 1: Φωτογραφίες (10 ερωτήσεις)
  • Οι υποψήφιοι βλέπουν τη φωτογραφία και ακούνε 4 δηλώσεις-προτάσεις. Επιλέγουν τη δήλωση-πρόταση που είναι η σωστή βασιζόμενοι στη φωτογραφία.
 • Ενότητα 2: Ερωτήσεις – Απαντήσεις (30 ερωτήσεις)
  • Οι υποψήφιοι ακούνε την ερώτηση ή τη δήλωση που ακολουθείται από 3 αφηγήσιμες απαντήσεις. Επίλεγουν 1 η οποία είναι η πιο αντιπροσωπευτική.
 • Ενότητα 3: Σύντομοι διάλογοι (30 ερωτήσεις)
  • Οι υποψήφιοι ακούνε ένα μικρό διάλογο. Κάθε διάλογος ακολουθείται από 3 αφηγίσημες ερωτήσεις οι οποίες είναι επίσης τυπωμένες στο βιβλίο των απαντήσεων. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την σωστή απάντηση από τις 4 επιλογές
 • Ενότητα 4: Σύντομες ομιλίες (30 ερωτήσεις)
  • Οι υποψήφιοι ακούνε μία μικρή ομιλία. Κάθε ομιλία ακολουθείται από 3 αφηγίσιμες ερωτήσεις οι οποίες επίσης είναι τυπωμένες στο βιβλίο των απαντήσεων. Οι υποψήφιοι επιλέγυν τη σωστή απάντηση από τις 4 επιλογές.

Ενότητα Reading comprehension (Κατανόηση Γραπτού Λόγου)

Ερωτήσεις: 100

Διάρκεια: 75 λεπτά

Ενότητες: 3

 • Ενότητα 5: Ημιτελής προτάσεις (40 ερωτήσεις)
  • Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία λέξη ή φράση για να συμπληρωθεί η πρόταση. Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία σωστή απάντηση από τις 4 επιλογές.
 • Ενότητα 6: Συμπλήρωση ημιτελών κειμένων (12 ερωτήσεις)
  • Οι υποψήφιοι διαβάζουν 4 μικρά κείμενα. Για κάθε κείμενο, επιλέγουν μία λέξη ή μία φράση για να συμπληρώσουν 3 προτάσεις. Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία σωστή απάντηση από τις 4 επιλογές.
 • Ενότητα 7: Κατανόηση κειμένου (48 ερωτήσεις)
  Απλά αποσπάσματα: (28 ερωτήσεις)
 • Οι υποψήφιοι διαβάζουν κείμενα και απαντούν διάφορες ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση για κάθε ερώτηση βασιζόμενοι στο τι αναφέρεται ή υπονοείται στο κείμενο. Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία σωστή απάντηση από τις 4 επιλογές.

Διπλά αποσπάσματα (20 ερωτήσεις)

 • Οι υποψήφιοι διαβάζουν 2 σχετιζόμενα κείμενα και απαντούν σε 5 ερωτήσεις βασιζόμενοι στο τι αναφέρεται ή υπονοείται στο ένα ή και στα δύο κείμενα. Υπάρχουν 4 διπλά κείμενα.Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία σωστή απάντηση από τις 4 επιλογές.

2.   TOEIC Bridge™

Η εξέταση TOEIC Bridge™ αποτελεί ιδανική αφετηρία για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία για τους μαθητές Αγγλικών.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης αντικατοπτρίζουν το γνωστικό επίπεδο και βοηθούν τους συμμετέχοντες να παρακολουθούν την πρόοδό τους ορίζοντας στόχους για την βελτίωση των δεξιοτήτων τους.

Η εξέταση αξιολογεί την ικανότητα κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου σε ένα διεθνές περιβάλλον. Κέντρα Ξένων Γλωσσών, κολλέγια, πανεπιστήμια, οργανισμοί και κρατικοί φορείς παγκοσμίως χρησιμοποιούν το TOEIC Bridge™ για να καθορίσουν το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας.

Μάθετε περισσότερα για την εξέταση TOEIC Bridge™

Βαθμολογία TOEIC:

 • Μέτρια γνώση: 405 – 500 (Β1)
 • Καλή γνώση: 505 – 780 (Β2)
 • Πολύ καλή γνώση: 785 – 900 (Γ1)
 • Άριστη γνώση: 905 – 990 (Γ2)(το ΑΣΕΠ δεν αναγνωρίζει τα score 905-990, ως άριστη γνώση της γλώσσας)

Κόστος εξετάσεων:

150€ (στις τελευταίες εξετάσεις).

Πως γίνεται η βαθμολόγηση του TOEIC:

Η βαθμολόγη του TOEIC γίνεται σύμωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Παράδειγμα:

Υποθέτουμε ότι ο υποψήφιος έχει 42 σωστές απαντήσεις στο Listening και 80 σωστές απαντήσεις στο Reading. Για να υπολογίσει ο υποψήφιος τη βαθμολογία του θα πρέπει για τις 42 σωστές απαντήσεις του Listening να επιλέξει από τη στήλη Σωστές Απαντήσεις τη γραμμή με το νούμερο 42 και ακολούθως να βρεί τον αριθμό που αντιστοιχεί από τη στήλη Listening. Στην περίπτωση αυτή είναι ο αριθμός 195. Επειτα για τις 80 σωστές απαντήσεις του Reading να πειλέξει από τη στήλη Σωστές Απαντήσεις τη γραμμή με το νούμερο 80 και ακολούθως να βρει τον αριθμό που αντιστοιχεί από τη στήλη Reading. Στην περίπτωση αυτή είναι ο αριθμός 395. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των δύο αυτών αριθμών δηλαδή 195 + 395 οπότε σύνολο 590 (Καλή γνώση).

Πίνακας βαθμολόγησης TOEIC

Σωστές Απαντήσεις Listening Reading Σωστές Απαντήσεις Listening Reading
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
5
5
5
5
5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
115
120
125
130
135
140
145
150
160
165
170
175
180
185
190
195
200
210
215
220
230
240
245
250
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
65
70
80
85
90
95
100
110
115
120
125
130
140
145
150
160
165
170
175
180
190
195
200
210
215
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
255
260
270
275
280
290
295
300
310
315
320
325
330
340
345
350
360
365
370
380
385
390
395
400
405
410
420
425
430
440
445
450
460
465
470
475
480
485
490
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
220
225
230
235
240
250
255
260
265
270
280
285
290
300
305
310
320
325
330
335
340
350
355
360
365
370
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
445
450
455
465
470
480
485
490
495
495
495
495

Εξετάσεις Vocational English (VEC)

Διεθνείς εξετάσεις και αξιολογήσεις για Αγγλικά Ειδικότηταs

H INTERVENG, θυγατρική εταιρία της διεθνώς αναγνωρισμένης εκδοτικής εταιρίας Express Publishing, έχει ανακοινώσει τη συνεργασία της με το University of Greenwich του Λονδίνο. Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής με τη δυνατότητα να προσφέρει πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών Ειδικότητας.

Οι εξετάσεις διενεργούνται σε συνεργασία με το University of Greenwich, την Express Publpishing και με την UNICERT, έναν φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού με ευρύτατη αναγνώριση στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αλβανία. Η UNICERT είναι πιστοποιημένη από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) καθώς και από το Ε.Σ.Υ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης). Το εξεταστικό σύστημα της UNICERT διεξάγεται σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Τα Πιστοποιητικά Αγγλικών Ειδικότητας του University of Greenwich

Αυτή η νέα συνεργασία χορηγεί δύο μοναδικά πιστοποιητικά

Η διεθνής επαγγελματική αναγνώριση είναι εγγυημένη εφόσον τα πιστοποιητικά χορηγούνται σε συνεργασία με ένα τόσο σημαντικό εκπαιδευτικό ίδρυμα όπως το University of Greenwich

Μια πρωτοποριακή λύση

 • Πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από τον επιχειρηματικό κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Τα πιστοποιητικά:
  • ενισχύουν την επαγγελματική εξέλιξη και συμβάλουν στη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων.
  • συνεισφέρουν στην επαγγελματική ανέλιξη και διασφαλίζουν συνεχή απασχόληση μέσω της δια βίου μάθησης.
  • εξασφαλίζουν ότι οι σπουδαστές και επαγγελματίες κατέχουν τα Αγγλικά Ειδικότητας στο βαθμό που απαιτείται στο επάγγελμά τους.

Το Πιστοποιητικό Αγγλικών Ειδικότητας

Οι παρακάτω εξειδικευμένες εξετάσεις Αγγλικών Ειδικότητας, διάρκειας 60 λεπτών, διατίθενται διαδικτυακά. οι επιτυχόντες θα λάβουν ένα Πιστοποιητικό Αγγλικών Ειδικότητας από το University of Greewwich.

 

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ
 • ΑΛΙΕΙΑ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΝΟΜΙΚΗ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ
 • ΙΑΤΡΙΚΗ
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
 • ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΟΥΔΕΣ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 

Δύο νέες διαδικτυακές εξετάσεις Αγγλικών Ειδικότητας θα προστίθενται, κάθε μήνα, από την ακόλουθη λίστα:

Οι Εξετάσεις

 • Θα υπάρχουν δύο εξεταστικές περίοδοι κάθε χρόνο. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα.
 • Κάθε εξέταση έχει διάρκεια 60 λεπτών.
 • Η εξέταση περιλαμβάνει 5 μέρη:
  • Μέρος 1: Ακουστική κατανόηση
  • Μέρος 2: Λεξιλόγιο/Ορολογία
  • Κατανόηση γλωσσικών λειτουργιών
  • Μέρος 4: Κατανόηση γραπτού λόγου
  • Μέρος 5: Παραγωγή γραπτού λόγου
 • Η εξέταση εστιάζεται σε συγκεκριμένες έννοιες και λειτουργίες, λεξιλόγιο και ορολογία, τροπους επικοινωνίας, κατανόηση γραπτού λόγου, ακουστική κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, που σχετίζεται με το συγκεκριμένο τομέα σπουδών.
 • Η εξέταση είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να ανταποκρίνεται στα Αγγλικά Ειδικότητας των επαγγελματικών σχολών, τεχνολογικών κολεγίων, ιδρυμάτων και πανεπιστημίων.
 • Η ωριαία εξέταση θα διατίθεται διαδικτυακά σε πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα της UNICERT.
 • Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων που απαιτείται για τη διενέργεια της διαδικτυακής εξέτασης στα πιστοποιημένα κέντρα είναι 10.

Τα Πιστοποιητικά Αγγλικών Ειδικότητας του Univrsity of Greenwich παρέχουν στο σπουδαστή ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα στη σημερινή απαιτητική παγκόσμια αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία:

ESB – English Speaking Board

Πιστοποίηση της Αγγλικής γλώσσας από τον κορυφαίο Βρετανικό φορέα – Οι πιο φιλικές εξετάσεις στην Ελλάδα

To ESB (English Speaking Board) είναι ένας από τους μεγαλύτερους πιστοποιημένους εξεταστικούς φορείς της Μεγάλης Βρετανίας, διαπιστευμένος από την αρμόδια αρχή της Αγγλίας (Ofqual). Με 63 χρόνια εμπειρίας (ιδρύθηκε το 1953), έχει σήμερα εξελιχθεί σε έναν διεθνή οργανισμό που δραστηριοποιείται εκτεταμένα εκτός από τη Μεγάλη Βρετανία, στην Ευρώπη και στην Άπω Ανατολή.

Γιατί να επιλέξω τις εξετάσεις του ESB;

• Έρχονται ως συνέχεια και συμπλήρωμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
• Είναι έγκυρες, επιστημονικά άρτιες και καλύπτουν τις πλέον αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές.
• Αποτελούνται από ασκήσεις βασισμένες πάνω στις προδιαγραφές του Common European Framework.
• Βασίζονται σε αναλυτικά προγράμματα εξέτασης που καθορίζουν λεπτομερώς την εξεταστέα ύλη.
• Είναι φιλικές προς τους μαθητές και εξετάζουν την ξένη γλώσσα ως μέσον επικοινωνίας.
• Είναι οι μοναδικές εξετάσεις γλωσσομάθειας βασισμένες πάνω στην Ελληνική πραγματικότητα.
• Διεξάγονται ταυτόχρονα και ομοιόμορφα σε δεκάδες εξεταστικά κέντρα σε όλους τους νομούς της Ελλάδας και στην Κύπρο.
• Διεξάγονται 100% αδιάβλητα σε δημόσια σχολεία σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
• Αποτελούν αντικειμενικό τρόπο ελέγχου του επιπέδου γλωσσομάθειας κάθε μαθητή.
• Εξοικειώνουν τους μαθητές με τη διαδικασία των εξετάσεων από τις μικρότερες τάξεις.
• Δίνουν την ευκαιρία για επανάληψη και εμπέδωση της ύλης που έχουν διδαχθεί οι μαθητές.
• Επιβραβεύουν ηθικά τους κόπους των μαθητών, των καθηγητών και του σχολείου τους.

Επίσης

1.Εξετάζουν την Αγγλική γλώσσα ως μέσον αποτελεσματικής διεθνούς επικοινωνίας.
2.Συμβαδίζουν με τις σύγχρονες απαιτήσεις για χρήση της αγγλικής γλώσσας και είναι συμβατές με τις ανάγκες της αγοράς.
3.Είναι ποιοτικές και δίκαιες εξετάσεις, φιλικές προς τους υποψήφιους και εξετάζουν έγκυρα και αξιόπιστα όλες τις βασικές δεξιότητες χρήσης της αγγλικής γλώσσας χωρίς να είναι εξαντλητικές για τους υποψήφιους.
4.Η σύνταξη των θεμάτων και η διόρθωση των γραπτών γίνονται στην Αγγλία με τη χρήση της πλέον σύγχρονης μεθοδολογίας και τεχνολογίας.
5.Διεξάγονται ταυτόχρονα, ομοιόμορφα και 100% αδιάβλητα σε δεκάδες εξεταστικά κέντρα σε όλους τους νομούς της Ελλάδας σε δημόσια σχολεία σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δομή των εξετάσεων

1. ESB Lower ( ESB B2)

Η δομή του Lower του ESB αποτελείται από 5 parts:

 1. ESB Lower Listening: 20 ερωτήσεις ακουστικής κατανόησης που συμπληρώνει ο/η υποψήφιος/α αφού πρώτα ακούσει το σχετικό υλικό από cd.
 2. ESB Lower Reading: ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 11 ερωτήσεις κατανόησης κειμένου και 4 προτάσεις αντιστοίχησης επικεφαλίδων με παραγράφους.
 3. ESB Lower Use of English: 40 συνολικά ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης κενών με λέξεις που δίνονται στον υποψήφιο
 4. ESB Lower Writing: 1 έκθεση που επιλέγει ο υποψήφιος ανάμεσα σε 3 επιλογές που του δίνονται. Η συνολική διάρκεια της γραπτής εξέτασης είναι 2 ώρες και 30 λεπτά.
 5. Προφορική εξέταση/ Speaking για το ESB B2: συζήτηση μεταξύ του εξεταστή και δύο υποψηφίων. Οι υποψήφιοι αρχικά απαντούν σε προσωπικές ερωτήσεις και στη συνέχεια ανταλλάσσουν απόψεις πάνω σε διάφορα θέματα που αντλούν μέσα από κάρτες.
  Διάρκεια εξέτασης: 13 λεπτά

2.ESB Proficiency ( ESB C2)

Το Proficiency του ESB αποτελείται από 5 parts:

 1. ESB Proficiency Listening: 20 ερωτήσεις ακουστικής κατανόησης που συμπληρώνει ο υποψήφιος αφού πρώτα ακούσει το σχετικό υλικό από cd.
 2. ESB Proficiency Reading: 15 ερωτήσεις κατανόησης δύο κειμένων
 3. ESB Proficiency Use of English: 50 συνολικά ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενών με λέξεις που δίνονται, παράγωγα και μετατροπές προτάσεων χωρίς να αλλάζει το νόημα.
 4. ESB Proficiency Writing: 1 έκθεση που επιλέγει ο υποψήφιος ανάμεσα σε 3 επιλογές που του δίνονται. Η συνολική διάρκεια της γραπτής εξέτασης είναι 3 ώρες.
 5. Προφορική εξέταση/ Speaking για το ESB C2: συζήτηση μεταξύ του εξεταστή και δύο υποψηφίων. Οι υποψήφιοι αρχικά απαντούν σε προσωπικές ερωτήσεις και στη συνέχεια ανταλλάσσουν απόψεις πάνω σε διάφορα θέματα που αντλούν μέσα από κάρτες.
  Διάρκεια εξέτασης: 13 λεπτά

Τόσο στο ESB Lower όσο και στο ESB Proficiency, παραλαμβάνετε από την αρχή όλα τα parts της γραπτής εξέτασης και τα παραδίδετε όλα μαζί στο τέλος. Η εξέταση ξεκινάει με το listening ενώ δεν υπάρχουν διαλείμματα στη διάρκεια της εξέτασης. Για τα parts του reading, use of English και writing μπορείτε να επιλέξετε με ποια σειρά θα κάνετε το test και πόσο χρόνο θα αφιερώσετε σε κάθε part. Για παράδειγμα, μπορείτε να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στα κείμενα που συνήθως είναι πιο απαιτητικά και να αφήσετε λιγότερο χρόνο για τις ασκήσεις γραμματικής που συνήθως έχουν πιο ξεκάθαρες απαντήσεις. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να ανατρέξετε σε προηγούμενα κομμάτια της εξέτασης πριν παραδώσετε το γραπτό σας και να προχωρήσετε σε τυχόν διορθώσεις. Καλό βέβαια θα ήταν να μην το παρακάνετε γιατί μπορεί να χάσετε πολύτιμο χρόνο! Τις απαντήσεις σας στο listening, reading και use of English, τις μεταφέρετε σε ειδικό έντυπο (θα διορθωθεί με τη βοήθεια optical mark reader). Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται η ακριβή ηλεκτρονική βαθμολόγηση του γραπτού σας.

Το pass mark για το ESB Lower και για το ESB Proficiency είναι 55% και το αποτέλεσμα βγαίνει από συμψηφισμό όλων των parts ενώ κάθε ένα από τα 5 paper της εξέτασης συνεισφέρει στο 20% της συνολικής βαθμολογίας.

Υπάρχουν δύο εξεταστικές περίοδοι, Δεκέμβριο και Μάιο και μπορείτε να επιλέξετε όποια σας εξυπηρετεί.

MSU – Michigan State University

Γιατί να επιλέξω τις εξετάσεις του MSU;

Οι εξετάσεις του MSU θεωρούνται φιλικές προς τους υποψηφίους λόγω της δομής τους και του συστήματος βαθμολόγησης που ακολουθούν. Πρόκειται για μία εξέταση εξ ολοκλήρου σχεδιασμένη, εφαρμοσμένη και βαθμολογημένη στις ΗΠΑ. Τα πτυχία του MSU μπορούν να ανοίξουν την πόρτα σε πολλές ευκαιρίες τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και επαγγελματικό επίπεδο, καθώς είναι αναγνωρισμένες από τον ΑΣΕΠ, αλλά και οι μοναδικές στην Ελλάδα που υποστηρίζονται πλήρως από το Ίδρυμα Fulbright.

Τα πλεονεκτήματα

Οι εξετάσεις του Michigan State University είναι η ιδανική επιλογή γιατί:

  • Εξετάζονται και οι 4 γλωσσικές δεξιότητες (Κατανόησης Γραπτού Λόγου, Παραγωγής Γραπτού Λόγου, Παραγωγής Προφορικού Λόγου και Κατανόησης Προφορικού Λόγου).
  • Τα τεστ βασίζονται κυρίως σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
  • Στα τεστ χρησιμοποιούνται Αγγλικά του καθημερινού λόγου.
  • Στα τεστ χρησιμοποιούνται Αγγλικά του καθημερινού λόγου.
  • Η ενότητα του Speaking είναι σύντομη και έχει τη μορφή ενός άμεσου διαλόγου.
  • Στο Listening υπάρχουν μόλις 3 επιλογές σε κάθε ερώτηση (a,b,c).
  • Δεν υπάρχει ξεχωριστή ενότητα λεξιλογίου, καθώς αυτό ενσωματώνεται στα κείμενα του Reading.
  • Δίνεται αρκετός χρόνος για όλες τις ενότητες του τεστ.
  • Η βάση που χρειάζεται να συγκεντρώσει κανείς για να περάσει τις εξετάσεις αποτελεί το 60% της συνολικής βαθμολογίας.
  • Τα εξέταστρα κυμαίνονται σε λογικές τιμές.

Οι εξετάσεις MSU σχεδιάστηκαν από το English Language Center (ELC) του Michigan State University και διεξάγονται από τα δύο μεγαλύτερα και πιο καταξιωμένα αμερικανικά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της Ελλάδας, το Anatolia College στη Βόρεια Ελλάδα και το DEREE -The American College of Greece στη Νότια Ελλάδα. Τα πτυχία του MSU εξασφαλίζουν την έγκυρη πιστοποίηση των γνώσεων στην αγγλική γλώσσα και αποτελούν ένα δυνατό χαρτί για κάθε επαγγελματική αναζήτηση.

Αναγνώριση

Τόσο το πτυχίο του MSU-CELC (επίπεδο Β2) όσο και του MSU-CELP (επίπεδο Γ2) είναι αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ. Τα πτυχία του MSU καλύπτουν τις απαιτήσεις πιστοποίησης γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως αυτές ορίζονται για την έγκυρη συμμετοχή υποψηφίων σε διαγωνισμούς του δημοσίου και σε προγράμματα κρατικών πανεπιστημίων και ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Οι εξετάσεις του MSU είναι οι μόνες Εξετάσεις Πιστοποίησης της Αγγλικής Γλώσσας που χαίρουν της στήριξης του Ιδρύματος Fulbright, του συμβουλευτικού οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, τις υποτροφίες και τα ερευνητικά προγράμματα στις ΗΠΑ.

Το πτυχίο του MSU-CELP καλύπτει τις απαιτήσεις της πιστοποίησης γνώσης της αγγλικής γλώσσας που ορίζονται από διάφορα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και του Michigan State University, του ACT – The American College of Thessaloniki και του DEREE – The American College of Greece.

Civil Personnel Selection (ΑΣΕΠ)
Fulbright Greece Foundation

Α.Σ.Ε.Π.

Φορείς/Εντυπα – Διαδικασίες/Διαγωνισμών Φορέων/Ορ. Χρόνου ΣΟΧ

Απόδειξη Γλωσσομάθειας : ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) – Ημ. Εκδ. 25-2-2016

ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

ή

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.
 • ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)
 • ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.
 • CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
 • EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009)
 • Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
 • ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
 • Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2.
 • Test of Interactive English, C2 Level.
 • NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
 • AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
 • LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

 • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8.
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1)
 • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.
 • CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – EXPERT – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
 • ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
 • ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
 • EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1) ) (μέχρι 31/8/2009)
 • Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)
 • ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
 • Test of Interactive English, C1 + Level.
 • Test of Interactive English, C1 Level.
 • NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
 • AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
 • MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA)
 • MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA)
 • LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
 • (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)
 • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
 • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
 • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) .
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit.
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (μέχρι 31/8/2009)
 • Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
 • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
 • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.
 • Test of Interactive English, B2 + Level.
 • Test of Interactive English, B2 Level.
 • NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
 • AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
 • MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS
 • MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS
 • LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

 • PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) – Βαθμολογία από 4 έως 5.
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES).
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (ENTRY 3) (CEF B1)
 • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I του TRINITY COLLEGE LONDON .
 • CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) (ENTRY 3) – ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) – ACHIEVER – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – ACHIEVER – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – CHIEVER- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης).
 • BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH.
 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 405 έως 500 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
 • EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1) ή PEARSON EDI Entry 3 Certificate in ESOL International (CEF B1).
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
 • PEARSON LCCI EFB Level 1 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Entry Level 3 (Common European Framework equivalent level B1) ) (μέχρι 31/8/2009)
 • Ascentis Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) CEF B1
 • ESB Entry Level Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1).
 • Test of Interactive English, B1 + Level.
 • Test of Interactive English, B1 Level.
 • NOCN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1).
 • AIM Awards Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
 • MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 67 έως 79 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS
 • MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 120 έως 156 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS
 • LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1)

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή

ή

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ

Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
 • Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.
 • DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II).
 • DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
 • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996).
 • DELF 2 ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.
 • CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).
 • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996).
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2.
 • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • DELF B1.
 • CERTIFICAT INTERMEDIAIRE DE LANGUE FRANCAISE- PARIS- SORBONNE B1.
 • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β1
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών- Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .

Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.  Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)
 • KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)
 • ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)
 • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2. (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen)
 • ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.
 • ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι 2007) του Ινστιτούτου Goethe.
 • PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.
 • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014) . Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1.
 • ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe.
 • ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.
 • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014) . Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β2.
 • ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • Goethe-Zertifikat B1 (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.
 • ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-7-2013).
 • ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF) [(Αντικαταστάθηκε από την 1-1- 2000 (στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000)] με το ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD).
 • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD)B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH (μέχρι 31/12/2013). Από 1/1/2014 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B1) (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen)
 • ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ

Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
 • DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών)
 • DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.
 • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
 • CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
 • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003)

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας έως τον Ιούνιο 2014)
 • DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA
 • CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
 • CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης.
 • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) .

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
 • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA .
 • CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
 • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
 • DIPLOMA INTERMEDIO DI LINGUA ITALIANA
 • CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SUPRAWIVENZA του Πανεπιστημίου της Γενεύης.
 • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1.

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .

Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
 • DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μέχρι το 2002)
 • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (μέχρι το 2008)
 • DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
 • CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (από το Υπουργείο Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
 • CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 .
 • DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
 • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)- (DELE) (μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
 • DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
 • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL) (DELE) (μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
 • DIPLOMA DE ESPANOL -NIVEL B1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ

Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

 • Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).
 • СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα (έως 31/12/2014).
 • СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)
 • PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

 • (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).
 • СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014).
 • СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου C1/ТРКИ-3 (ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)
 • PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

 • (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).
 • СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014).
 • СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)
 • PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

 • (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).
 • СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014).
 • СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου В1/ТРКИ-1 (ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)
 • PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

Ολοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Επίσης:

α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ,

(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση ή η μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας) καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτού που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο.

 

Επικοινωνηστε μαζι μας

Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search