Στον Καναδά θα διδάσκουν προγραμματισμό στους υπολογιστές από το νηπιαγωγείο

Παιδικά Τμήματα


Pre – Junior classes

Σε ποιους απευθύνεται:
Σε παιδιά ηλικίας 5 – 6 ετών (Νηπιαγωγείο – Α’ Δημοτικού)

Διάρκεια προγράμματος:
Οκτώβριος – τέλη Μαΐου – 1 ώρα την εβδομάδα

Διδακτέα ύλη:
Λεξιλόγιο (αγγλική αλφάβητος, χρώματα, αριθμοί, ημέρες, μήνες, αντικείμενα), σύντομες φράσεις


Junior classes

Σε ποιους απευθύνεται:
Σε παιδιά ηλικίας 7 – 8 ετών (Β’ – Γ’ Δημοτικού)

Διάρκεια προγράμματος:
Μέσα Σεπτεμβρίου – Μέσα Ιουνίου – 3,5 ώρες την εβδομάδα

Επίπεδα:
1) A Junior ( 3,5 ώρες την εβδομάδα)
2) B Junior ( 3,5 ώρες την εβδομάδα)

Παιδικά Αγγλικά

Διδακτέα ύλη:
Λεξιλόγιο, γραμματική, κατανόηση γραπτού κειμένου, κατανόηση ακουστικού κειμένου, εξάσκηση προφορικού λόγου, εξάσκηση της γλώσσας με τη χρήση υπολογιστή

Στόχοι προγράμματος: (Pre Junior, Junior classes)

 • Η ομαλή εξοικείωση των μαθητών με την Αγγλική Γλώσσα
 • Η παροχή κινήτρων και ερεθισμάτων που θα διευκολύνουν την επαφή των μαθητών με τη ξένη γλώσσα
 • Η καλλιέργεια της προφορικής και ακουστικής δεξιότητας των μαθητών
 • Η καλλιέργεια πνεύματος ομαδικότητας και αλληλοσεβασμού
 • Η δημιουργία στέρεων βάσεων για τη σωστή εκμάθηση της ξένης γλώσσας στο μέλλον

Παιδικά Αγγλικά

Μεθοδολογία προγράμματος:  (Pre Junior, Junior classes)

 • Επιλογή κατάλληλου διδακτικού υλικού
 • Εκπαιδευτικά παιχνίδια και ασκήσεις
 • Τραγούδια
 • Ιστορίες (story – telling)
 • Στοχευμένη χρήση Internet
 • Διαδραστικός Πίνακας
 • Πρακτική άσκηση σε υπολογιστή (computer lab)

Senior classes

Σε ποιους απευθύνεται:
Σε παιδιά ηλικίας 9 – 11 ετών (Δ’ – ΣΤ’ Δημοτικού)

Διάρκεια προγράμματος:
Μέσα Σεπτεμβρίου – Μέσα Ιουνίου

Επίπεδα:
1) Α Senior (3,5 ώρες + 1 ώρα υπολογιστές την εβδομάδα )
2) Β Senior (3,5 ώρες + 1 ώρα υπολογιστές την εβδομάδα )
3) C Senior (3,5 ώρες + 1 ώρα υπολογιστές την εβδομάδα )

Διδακτέα ύλη:
Λεξιλόγιο, γραμματική, κατανόηση γραπτού κειμένου, κατανόηση ακουστικού κειμένου,
εξάσκηση προφορικού λόγου, διδασκαλία γραπτού λόγου, εξάσκηση στη γραπτή και
ακουστική εξέταση των πτυχίων, εξάσκηση στον υπολογιστή στα τμήματα των εξετάσεων
reading, listening, writing, use of english.

Παιδικά Αγγλικά

Στόχοι προγράμματος: (Senior classes)

 • Η ακουστική κατανόηση της γλώσσας (listening skills)
 • Η εξάσκηση του προφορικού λόγου (speaking skills)
 • Η κατανόηση του γραπτού λόγου (reading skills)
 • Η εξάσκηση του γραπτού λόγου (writing skills) σε διάφορες μορφές γραπτής επικοινωνίας (επιστολές, γράμματα, σημειώματα, κ.τ.λ.)
 • Η ανάπτυξη λεξιλογίου (vocabulary) στη ξένη γλώσσα μέσα από θεματικές ενότητες που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα του μαθητή
 • Η δημιουργία βάσεων για την απόκτηση των πτυχίων
 • Η καλλιέργεια πνεύματος ομαδικότητας και αλληλοσεβασμού

Μεθοδολογία προγράμματος: (Senior classes)

 • Επιλογή κατάλληλου διδακτικού υλικού
 • Παροχή επιπλέον διδακτικού υλικού, προσαρμοσμένο στις εξετάσεις και διαμορφωμένο από τους καθηγητές του σχολείου
 • Συχνή επανάληψη
 • Τακτικά progress tests
 • Ανάθεση μικρών εργασιών (projects) στους μαθητές
 • Αφιέρωση διδακτικής ώρας στην εξάσκηση της γλώσσας με τη χρήση υπολογιστών (συνδυάζει κείμενο, ήχο, εικόνα, με ασκήσεις γραμματικής, λεξιλογίου, προφοράς)
 • Προβολή ταινιών με τη χρήση projector
 • Διαδραστικός Πίνακας

Ρόλος των καθηγητών:
Ο ρόλος των καθηγητών είναι να επιτύχουν τους στόχους αυτού του επιπέδου ακολουθώντας την παραπάνω μεθοδολογία.

Ειδικότερα:
-Ενθαρρύνεται η συμμετοχή των καθηγητών σε ειδικά σεμινάρια σχετικά με τη μεθοδολογία διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας σε μικρές ηλικίες.

-Πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις των καθηγητών με τη διεύθυνση του σχολείου για τη σύνταξη του προγράμματος ολοκλήρωσης της διδακτικής ύλης, την επίλυση προβλημάτων και την εξέταση της πορείας κάθε μαθητή.

-Πραγματοποιούνται συναντήσεις με τους γονείς με σκοπό την ενημέρωση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών.

Παιδικά Αγγλικά

Πρόσθετες Παροχές:
Όλοι οι μαθητές μας αποκτούν με την εγγραφή τους το δικό τους προσωπικό email προκειμένου να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία που διευκολύνει την άμεση ενημέρωση μεταξύ των μαθητών, των γονέων και των καθηγητών. Η χρήση του email γίνεται αποκλειστικά και μόνον για θέματα που αφορούν τους μαθητές και τους γονείς τους και τη σχέση τους με το σχολείο μας.

Κάθε μαθητής επιλέγει τον προσωπικό του υπολογιστή στο computer lab όπου κάνει την πρακτική του εξάσκηση και παράλληλα έχει τη δυνατότητα να τον χρησιμοποιεί για οποιαδήποτε εκπαιδευτική χρήση.

Η σύνδεση στο internet είναι ελεύθερη για όλους τους μαθητές μας και μπορούν να την χρησιμοποιούν με το τρόπο που επιθυμούν πάντα όμως υπό την καθοδήγηση – επίβλεψη ενός καθηγητή.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search